Regulamin APARTAMENTÓW Pillows Party

 1. Recepcja hotelu jest czynna 24h na dobę. Można się z nami skontaktować telefonicznie, mailowo lub osobiście pod adresem Karmelicka 3 (II Piętro).
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy o godz. 12:00. Możliwe jest wcześniejsze zakwaterowanie po uprzednim skonsultowaniu się z recepcją. W godz. 11-15 trwa sprzątanie Apartamentów.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00.
 4. Wszystkie Apartamenty znajdują się pod całodobową ochroną.
 5. W chwili przyjazdu goście zobowiązani są do okazania w recepcji ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, ważnej karty kredytowej oraz uiszczenia opłaty za nocleg. Goście nie posiadający ważnego dokumentu nie zostaną przyjęci.
 6. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji od gościa w dniu przyjazdu do Apartamentu (z góry), cena zawiera podatek VAT. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w naszych Apartamentach. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen przed dokonaniem rezerwacji. Po jej dokonaniu cena jest stała i niezmienna.
 7. Nasza firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin lub zakłócił funkcjonowanie obiektu.
 8. Nasza firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
 9. Nasza firma zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb prewencyjnych w sytuacjach szczególnych takich jak: agresja w stosunku do innych gości, mieszkańców czy recepcjonistów, zażywaniu środków psychoaktywnych.
 10. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania śmieci i innych rzeczy przez okna na ulice bądź otoczenie obiektu. Za niedostosowanie się do zakazu pobrana zostanie kara w wysokości 200 zł.
 11. Każda osoba zakłócająca spokój lub bezpieczeństwo zostanie niezwłocznie wyproszona z Apartamentu, bez możliwości zwrotu pobranej opłaty za pobyt.
 12. W celu przedłużenia pobytu należy powiadomić pracownika recepcji najpóźniej do godz. 1130, przedłużenie pobytu będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc noclegowych.
 13. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za nocleg po wcześniejszym poinformowaniu o tym pracownika recepcji.
 14. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób niezameldowanych po godzinie 22.
 15. Nasza firma zastrzega sobie prawo do dokonania pre-autoryzacji karty kredytowej osoby dokonującej rezerwacji lub pobrania depozytu w maksymalnej wysokości 500 zł w celu zabezpieczenia ewentualnych zniszczeń Apartamentu. Depozyt jest zwracany w dniu wymeldowania.
 16. W przypadku uszkodzenia wyposażenia Apartamentu koszty jego naprawy ponoszą odpowiedzialni za szkody goście.
 17. Za interwencję służb zewnętrznych wynikających z niewłaściwego zachowania się gościa ponosi on pełną odpowiedzialność finansową.
 18. Rzeczy pozostawione przez gości nasza firma przechowuje przez okres 14 dni, po jego upływie zostaną one zutylizowane.
 19. Obiekt na mocy polskiego prawa jest objęty całkowitym zakazem palenia. Kara za niedostosowanie się do owego zakazu wynosi 100 zł.
 20. Goście zobowiązani są do postępowania zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, obowiązuje zakaz używania grzałek, ognia oraz prywatnych czajników elektrycznych itp.
 21. Goście proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich usterek pracownikom recepcji.
 22. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w Apartamentach, częściach wspólnych oraz przechowalni bagażu. Cenne rzeczy można pozostawić w depozycie pracownikowi recepcji.
 23. W przypadku zgubienia przez gościa kluczy zostaje pobrana opłata w wysokości 50 zł.
 24. Opłaty dodatkowe pobierane są za napoje, piwo, skorzystanie z innych usług niewliczonych w cenę noclegu.
 25. Bezkosztowa anulacja rezerwacji możliwa jest na 48h przed datą rozpoczęcia rezerwacji.
 26. W przypadku rezerwacji Apartamentu i nie stawienia się w dniu rezerwacji nasza firma zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za pierwszą dobę. Recepcja w takim przypadku obciąży kartę kredytową gościa i anuluje rezerwację na pozostałe noce.

REZERWACJE GRUPOWE

 1. Wszystkie płatności za pobyt grupy muszą być dokonane w dniu przyjazdu lub przelewem przed zameldowaniem. W przypadku rezerwacji grupowej wymagana jest zaliczka w wysokości 40% kosztu całego pobytu.
 2. Organizator pobytu grupowego zobowiązany jest do wypełnienia listy uczestników i przekazania jej pracownikowi recepcji.
 3. Nasza firma nie zapewnia utrzymania czystości w pokojach podczas pobytu gościa krótszego niż 4 dni.
 4. Za zniszczenia dokonane przez uczestników pobytu odpowiada opiekun/organizator lub biuro podróży. Opiekunowie mają obowiązek powiadomienia recepcji o zniszczeniach dokonanych przez uczestników. W przypadku braku powiadomienia nasza firma zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury VAT za zniszczenia na szkołę, organizację lub biuro z 7-dniowym terminem płatności.
 5. W przypadku rażącego zabrudzenia Apartamentu, zwymiotowania, zniszczenia ścian lub tapet, pościeli oraz pozostałego wyposażenia, pobierana jest kara finansowa w wysokości 150 zł.